کشاورزی ارگانیک چیست؟

کشاورزی ارگانیک سیستم تولید محصولات کشاورزی و دامی است که بهداشت اکوسیستم های کشاورزی را همزمان با تولید غذای سالم و ناب ارتقا می دهد و در آن از مصرف کودهای مصنوعی ،آفتکش ها و تنظیم کننده های رشد و افزودنی های خوراک دام و آنتی بیوتیک ها خودداری می شود. به عبارت دیگر در این سیستم ، تولید محصول به روش طبیعی یعنی هماهنگ با طبیعت و زنجیره طبیعی موجودات زنده صورت می گیرد.

 

اصول حاکم بر کشاورزی ارگانیک

برای کشاورزی ارگانیک نام های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که برخی از شناخته شده ترین آنها، کشاورزی بیولوژیک ، کشاورزی تجدید شونده و کشاورزی پایدار می باشند. علیرغم اختلافات ظاهری ایناسامی ، اصول همگی آنها مشابه است ، این اصول و اهداف ، به طور خلاصه توسط فدراسیون جهانی جنبش کشاورزی ارگانیک ( IFOAM ) در ادامه بیان شده است.

 

مطلب نمونه

این صفحه در حال به روز رسانی است

لطفا بعدا مراجعه فرمایید