سایت‌های مرتبط

 1. وزارت جهاد کشاورزی
 2. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
 3. مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 4. سازمان حفظ نباتات
 5. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 6. شبکه اطلاع رسانی گندم ایران
 7.  http://www.iramtox.org
 8. انجمن حشره شناسي آمريكا
 9. دفتر محيط زيست و توسعه پايدار
 10. سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
 11. مؤسسه تحقيقات پسته كشور
 12. مؤسسه تحقيقات خاك و آب
 13.  http://www.insrc.ir
 14. سازمان هواشناسي كشور
 15. انجمن توليدكنندگان سيب زميني
 16. اتحاديه پسته كاران كشور
 17. خدمات حمايتي كشاورزي
 18.  http://www.agrisis.org
 19. پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد و كشاورزي و توسعه
 20. انجمن خاكشناسي امريكا
 21. انجمن خاكشناسي ايران
 22. آموزشگاه كشاورزي سبز ايران
 23. انجمن باغباني آمريكا
 24. انجمن باغباني سلطنتي
 25. انجمن باغباني بيولوژيك
 26. انجمن زراعت آمريكا
 27.  http://www.agronomy-journal.org
 28. آبياري استراليا
 29. http://www.icid.org
 30. http://www.sid.ir
 31. http://www.anpp.asso.fr
 32. http://www.aoac.org
 33. اداره فدرال جنگل و مرتع آلمان ( BBA )
 34. كميته انستيتو استانداردهاي بريتانيا (BSI)
 35. CAB بين المللي (CABI)
 36.  http://www.cas.org
 37. اطلاعات ايمني شيميايي سازمانهاي بين الدول (IPCS)
 38. اتحاديه بين المللي شوراي تجزيه شيميايي آفت كشها (CIPAC)
 39. اختصار اسامي عمومي آفت كشها
 40. اتحاديه حفاظت از محصولات
 41.  www.gcpf.org
 42. بخش كشاورزي ايالت متحده آمريكا
 43. موسسه تحقیقات پسته
 44. سايت مركز اطلاع رساني شبكه كشاورزي در وب
 45. كتابخانه ملي كشاورزي آمريكا
 46. اتحاديه بين المللي سازمان هاي تحقيقاتي جنگل داري
 47. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
 48. دسترسي به پايگاه كتابشناختي كتابخانه ملي كشاورزي آمريكا
 49. پايگاه اطلاعاتي رايگان تحقيقات كشاورزي آمريكا در محيط وب
 50. آرشيو تصويري دام مرتع و كشتزار در محيط وب
 51. دسترسي به سايت جنگلداري FAOدر محيط اينترنت
 52. سایت وب خدمات جنگل داری وزارت كشاورزی آمریكا
 53. اهنمای دستیابی به منابع اینترنت در زمینه ژنتیك گیاهی
 54. برنامه مربوط به تحقیقات ژنوم برنج
 55. موسسه ملی تحقیقات خاک شناسی
 56. كتابخانه های دانشگاه ایالت كلورادو
 57. كتابخانه دانشگاه كورنل
 58. كتابخانه دانشگاه هندوستان
 59. كتابخانه دانشگاه ایالت آیوا(آمریكا)
 60. دانشگاه تكنولوژی تگزاس
 61. دانشگاه كالیفورنیا كتابخانه عمومی دیویس
 62. كتابخانه URBANA CHAMPAIGNدانشگاه ایلینوی
 63. تحقیق در بخش های مختلف دانشكده ها و دانشگاه های بخش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه ایالت كانزاس
 64. دانشگاه ایالت كارولینای شمالی
 65. ایالت پنسیلوانیا
 66. بخش علوم بیولوژیكی دانشگاه آیوا
 67. دانشكده علوم گیاهی دانشگاه رودینگ
 68. صفحه وب مندل
 69. مركزملی اطلاعات بیوتكنولوژی
 70. مركز ملی تحقیقات ژنوم
 71. آژانس بین المللی تحقیقات بر روی سرطان
 72. اتحادیه حفاظت از گیاهان فرانسه
 73. اتحادیه انجمن های تجزیه شیمیایی
 74. CABبین المللی
 75. سرویس ChemicalAbstract
 76. اطلاعات ایمنی شیمیایی سازمان های بین الدول
 77. اتحادیه بین المللی شورای تجزیه شیمیایی آفت کشها
 78. اتحادیه حفاظت از محصولات
 79. Croplifeبین الملل
 80. بخش امور محیط زیست غذا و روستا
 81. طبقه بندی و برچسب گذاری EC(علائم و جملات خطر)
 82. انجمن حشره شناسی آمریکا
 83. سازمان حفاظت محیط زیست اروپا و مدیترانه
 84. اتحادیه اروپایی حفاظت از محصولات
 85. کمیته اقدام: مقاومت در مقابل قارچ کشها
 86. کمیته اقدام: مقاومت در مقابل علف کشها
 87. کمیته اقدام: مقاومت در مقابل حشره کشها
 88. سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک
 89. برنامه بین المللی ایمنی شیمیایی
 90. مدیریت ایمنی آفتکش ها
 91. اعلام رضایت قبلی (کنوانسیون رتردام)
 92. آلاینده های آلی پایدار (کنوانسیون استکهلم)
 93. بخش کشاورزی ایالات متحده امریکا
 94. شبکه اطلاع رسانی گندم ایران
 95. جامعه خاکشناسی آمریکا
 96. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
 97. مرکز خاکشناسی استرالیا